Best beoordeelde traprenovatie specialist met 175+ reviews!
+31 (0)6 5241 7125
 • Home
 • Privacy statement

Privacy statement

Josvandeweerdt.nl verzamelt persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle services en diensten die door Jos Vandeweerdt worden aangeboden en waarmee persoonsgegevens verzamelt worden. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en met welk doel. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Laatst aangepast: 31 jan. 2023
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld. Bekijk ook onze cookieverklaring.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Jos Vandeweerdt, gevestigd aan Amalialaan 33 te Maasbracht (bezoekadres), bereikbaar op telefoonnummer 06-5241 7125 en per mail op info@josvandeweerdt.nl.

Postadres:
Meester Surinxstraat 15
3530 Houthalen-Helchteren
België

Doeleinden van de gegevensverwerking

Josvandeweerdt.nl verwerkt persoonsgegevens voor:
 • De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en);
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld bijvoorbeeld via de website;
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Josvandeweerdt.nl verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;
 • Marketingdoeleinden, zoals:
  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van informatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op de website en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn;
  • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze website, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
  • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen.

Als je een contact- of offerteformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn
Contact- en offerteformulieren op de website Max. 3 jaar
Deelname (win)acties Max. 6 maanden na afloop van actie
Persoonsgegevens bij aangaan overeenkomst Max. 7 jaar

Jouw rechten
Als betrokkene heb je een aantal rechten, waaronder: Inzage, Rectificatie, Vergetelheid, Beperkingen, Bezwaar, Overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Tevens heb je als betrokkene het recht op indienen van een klacht inzake verwerking van de persoonsgegevens bij de autoriteit persoonsgegevens en/of rechter.

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren.
 3. Recht op vergetelheid
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Josvandeweerdt.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4.  Het recht op beperking van de verwerking
  Wil je niet langer dat jouw gegevens of een deel van jouw gegevens worden gebruikt door Josvandeweerdt.nl? Laat ons dit dan weten. Je gegevens blijven dan wel opgeslagen omdat deze voor het doel waarvoor ze verzameld zijn (nog) niet verwijderd kunnen worden. Wij zullen er geen verrichtingen meer mee uitvoeren.
 5. Het recht van bezwaar
  Wil jij niet dat Josvandeweerdt.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 6. Recht op overdraagbaarheid
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Josvandeweerdt.nl opgeslagen liggen voor een andere partij. Dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Josvandeweerdt.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 7. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Wanneer je gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten verzoeken we je contact op te nemen via info@josvandeweerdt.nl. Ter verificatie dienen wij de echtheid en geldigheid van je identiteit te verifiëren om vast te stellen dat je verzoek rechtmatig is. Hiervoor dienen wij mogelijk een identiteitsbewijs verificatie uit te voeren. Wij accepteren enkel een identiteit verificatie wanneer deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Maak in de kopie je Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf in de kopie dat deze voor Josvandeweerdt.nl bedoeld is.
 • Schrijf in de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met KopieID app
Een kopie van je legitimatiebewijs kun je met hulp van de KopieID app beveiligen. Zo sta je niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. Je kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Josvandeweerdt.nl als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Josvandeweerdt.nl nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. De door ons verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Profilering
Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.